Den pro školní družinu

21.6. jsme ve školní družině uspořádali novou akci. Žáci 8. třídy pro nás připravili spoustu zábavných, rozmanitých her a soutěží.Všichni si domů něco odnesli – velký zážitek z krásného dne, drobné odměny a sladkost. Proto osmákům, i jejich třídní učitelce

Výukové programy ve školní družině

Žáci naší školy se zúčastnili v prostorách školní družiny dvou výukových programů o zvířatech. Dozvěděli se spoustu zajímavých i důležitých informací např. o želvách, surikatách, chameleónech a hadech. Všechna zvířata nás s chovateli navštívila a na většinu si žáci mohli

Recyklohraní

Projekt Recyklohraní má v naší škole již dlouholetou tradici. Kolik vysloužilých elektrospotřebičů jsme nasbírali ve školním roce 2018/19? Jaký význam pro životní prostředí má jejich recyklace?  Čtěte dále…

Půlhodinka s fyzikou

V pátek 21.6.2019 si pro nás – čtvrťáky – připravili sedmáci a šesťáci pod vedením p. uč. Křížkové zajímavou půlhodinku s fyzikou. Ukazovali nám různé fyzikální a chemické pokusy s vysvětlením jejich průběhu. Dozvěděli jsme se o povrchovém napětí kapalin,

Osmáci strávili týden ve Vysokých Tatrách

Týden od 9. do 15. června si užili osmáci ve Vysokých Tatrách. Cestovali vlakem-rychlíkem (někteří poprvé v životě!) a električkou. Poznávali tatranskou přírodu, učili se slovensky, potkali živou lišku a pravého tatranského nosiče. Hráli si spolu, družili se, poznávali jeden druhého. Čtěte více…

Dokončení dvouletého projektu

Projekt Společně to zvládneme jsme realizovali s cílem dosáhnout vyšší kvality vzdělávání v naší škole. Každý účastník absolvoval vzdělávací kurzy v předepsaných oblastech, zvláštní pozornost jsme věnovali oblasti čtenářské gramotnosti (v níž byla před započetím projektu spatřována slabina školy) a

Nové logo k výročí 60 let školy

V letošním roce slaví naše škola výročí 60 let od otevření nové budovy. Naši žáci se zúčastnili soutěže o nové logo školy, z nichž poté hlasováním všichni vybrali vítěze. Stala se jím Michaela Zelenková z 9. třídy. Vítězné logo si můžete prohlédnout zde

Projekt “Společně to zvládneme”

Projekt „Společně to zvládneme“

V letošním školním roce zahájila Základní škola Milín projekt „Společně to zvládneme“. Ten byl schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a