Pozvánka na výstavu

Zveme všechny rodiče, žáky i příznivce školy na výstavu do CVA v Milíně. Výstava je vyvrcholením projektu ke Dni Země. Je nainstalovaná v prostorách schodiště. Žáci naší školy ztvárnili planetu Zemi v nejrůznějších podobách. Už se všichni těšíme, až budeme

Družinový výlet do Březnice

V pondělí 13.5. vyrazily děti ze školní družiny na výlet. Jeli jsme na zámek Březnice a setkali se s králem
Karlem IV. a jeho pomocníky. Ptáte se, jak je to možné? V tento den přijel na zámek a poutavě sdělil

Astronomická olympiáda

25. 3. 2019 se zúčastnily žákyně naší školy prezenční části  16. ročníku krajského kola astronomické olympiády, která je určena zájemcům o přírodní vědy a astronomii. V tomto kole se ze 175 žáků umístila

Pavlína Lánová z 8. třídy na 31.

Výtvarná soutěž

Městská knihovna Dobříš vyhlásila literárně výtvarnou soutěž inspirovanou událostmi a osobnostmi Sametové revoluce s názvem Samet a My. Za naši školu posíláme do soutěže obrázky Veroniky Lánové, Vojty Havelky, Adély Beránkové, Aničky Oberreiterové, Raimondy Veselé, Káji Peterkové a Kačky Staňkové.

Za

Oslava Dne slunce ve školní družině

Tento školní rok si užíváme ve družině oslavy významných dnů a svátků. Slavili jsem také Den slunce,
který je 3.5. Děti se vydováděly při pohybových skupinových hrách. Na závěr obří slunce sestavily.
Každý si také vyrobil svoje vlastní slunce z

Nové logo k výročí 60 let školy

V letošním roce slaví naše škola výročí 60 let od otevření nové budovy. Naši žáci se zúčastnili soutěže o nové logo školy, z nichž poté hlasováním všichni vybrali vítěze. Stala se jím Michaela Zelenková z 9. třídy. Vítězné logo si můžete prohlédnout zde

Projekt “Společně to zvládneme”

Projekt „Společně to zvládneme“

V letošním školním roce zahájila Základní škola Milín projekt „Společně to zvládneme“. Ten byl schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a