Bádám, bádáš, bádáme aneb badatelství v naší škole

Ve školním roce 2017/18 se učitelky Jana Pižlová, Martina Štiplová a vychovatelka školní družiny Hana Toužimská podílely na projektu Badatelsky orientovaného vyučování (BOV). V čem vlastně BOV spočívá? Je to nová vyučovací metoda a v naší škole jsme ji nejen

Informace k funkčnosti webové aplikace Bakalářů

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že je naše škola vybavena novou počítačovou sítí, která prochází testováním, ještě nefunguje webová aplikace Bakalářů. Během příštích dní by měla být zprovozněna a fungovat tak, jak jste zvyklí.

           

Dokončení dvouletého projektu

Projekt Společně to zvládneme jsme realizovali s cílem dosáhnout vyšší kvality vzdělávání v naší škole. Každý účastník absolvoval vzdělávací kurzy v předepsaných oblastech, zvláštní pozornost jsme věnovali oblasti čtenářské gramotnosti (v níž byla před započetím projektu spatřována slabina školy) a

Projekt “Společně to zvládneme”

Projekt „Společně to zvládneme“

V letošním školním roce zahájila Základní škola Milín projekt „Společně to zvládneme“. Ten byl schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a