Bádám, bádáš, bádáme aneb badatelství v naší škole

Ve školním roce 2017/18 se učitelky Jana Pižlová, Martina Štiplová a vychovatelka školní družiny Hana Toužimská podílely na projektu Badatelsky orientovaného vyučování (BOV). V čem vlastně BOV spočívá? Je to nová vyučovací metoda a v naší škole jsme ji nejen vyzkoušeli, ale také v ní pokračujeme. Žáci si položí badatelskou otázku, která je zajímá, stanoví si hypotézu a pak ji nejrůznějšími způsoby zkouší potvrdit nebo vyvrátit. Metoda vede žáky k samostatnosti, k tomu, aby sami hledali na svoje otázky odpovědi. Badatelství vyzkoušeli žáci z 1. i 2.stupně, ale také děti ve školní družině. Pro veřejnost jsme připravili badatelský pokus “vejce ve skle” při akci Velikonoční slavnost ve školní družině. Naši žáci úspěšně reprezentovali naši školu se svým badatelským výzkumem “Čistíme nebo znečišťujeme?“ na vědecké konferenci na Globe Games v Kadani. Výsledky naší práce a výzkum byly použity v příručce: Pět kroků, příručka pro badatele, kteří chtějí měnit svět. A badatelství se začne vyučovat na vysokých školách pedagogických…