Osmáci na baterky

Kdysi rčení, že je něco „na baterky”, znamenalo, že požadovaná funkčnost se dostavuje jen občas. To se rozhodně nedá říct o našich osmácích. Jak nadpis napovídá, zabývali se druhé lednové pondělí předmětem, se kterým se denně setkáváme – baterií. Celý den je tato drobná věcička provázela.

1. hodina – matematika

Děti počítaly ve skupinkách matematické úlohy a ty je postupně dovedly až k tématu baterií. Pak vytvořily myšlenkovou mapu na téma BATERIE. Zjistily hmotnost jedné baterie, pak deseti baterií (hmotnost deseti baterií není hmotnost jedné baterie krát 10 – to bylo velké překvapení!), kolik baterií se vejde do 1 litru, vypočítaly objem našeho školního boxíku na baterie a následně jeho hmotnost po naplnění (40 kg – tolik děti nečekaly!).

3. hodina – chemie

Děti zajímalo, z čeho se baterie skládá a jak vypadá uvnitř. Samozřejmě ji nerozebíraly, to je moc nebezpečné. Čerpaly informace z článků a obrázků. Zjistily, jaké chemické prvky jsou v bateriích obsaženy a zakreslily je do periodické tabulky. Všimly si, že jsou to samé kovy a že jsou většinou hodně nebezpečné pro lidské zdraví i přírodu. A odtud byl jen krůček k povídání o třídění, sběru a recyklaci baterií – ze staré baterie se nevyrábí nová, ale získávají se z ní právě tyto kovy, které se dále zpracovávají.

7. a 8. hodina – praktické činnosti

Po všech nových informacích o bateriích se osmáci pustili do výroby BATERKOŽROUTA – nádoby na sběr baterií. Pracovali ve skupinách a výsledkem je šest krásných nádob. Spočítali, kolik baterií se vejde do nových BATERKOŽROUTŮ a kolik budou naplněné vážit. No, nakonec nevíme, jestli některé z nich tuto hmotnost unesou 🙂

Každopádně – osmáci se dozvěděli spoustu nových zajímavých informací o bateriích – kde se používají, jak fungují, z čeho se vyrábějí a jak se recyklují.

A prožili hezký společný projektový den.

Fotografie z projektového dne