Učitelský sbor ve školním roce 2019/20

JMÉNO A FUNKCE E – MAIL

Mgr. Pavel Kopecký

ředitel školy

kopecky@zsmilin.cz

Mgr. Jiří Šíp

zástupce ředitele

Metodik ICT

sip@zsmilin.cz

Mgr. Lenka Halušková

třídní učitelka 1.třídy

 haluskova@zsmilin.cz

Bc. Gabriela Dudáčková

třídní učitelka 2.A

Koordinátorka činnosti AP

 dudackova@zsmilin.cz

Mgr. Olga Černá

třídní učitelka 2.B

cerna@zsmilin.cz

Mgr. Jitka Vítková

třídní učitelka 3. třídy

 vitkova@zsmilin.cz

Mgr. Naděžda Sečanská

třídní učitelka 4.třídy

 secanska@zsmilin.cz

Mgr. Jana Dandová

třídní učitelka 5.A

dandova@zsmilin.cz

Mgr. Martina Štiplová

třídní učitelka 5.B

 stiplova@zsmilin.cz

Mgr. Pavlína Trgová

třídní učitelka 6.třídy

 trgova@zsmilin.cz

Helena Rousová

třídní učitelka 7.A

 rousova@zsmilin.cz

RNDr. Renata Křížková

třídní učitelka 7.B

Koordinátor ŠVP

 krizkova@zsmilin.cz

Mgr. Eva Kotrbáčková

třídní učitelka 8.třídy

 

 

kotrbackova@zsmilin.cz

Mgr. Jana Pižlová

třídní učitelka 9.třídy

 pizlova@zsmilin.cz

Mgr. Tomáš Bílek

učitel bez třídnictví

výchovný poradce

 bilek@zsmilin.cz

Mgr. Jana Falcmanová

učitelka bez třídnictví

 falcmanova@zsmilin.cz

Bc. Patrik Hetflajš

učitel bez třídnictví

 hetflajs@zsmilin.cz

Mgr. Kateřina Chrastinová

učitelka bez třídnictví

 chrastinova@zsmilin.cz

Ing. Hana Ježková

učitelka bez třídnictví

 jezkova@zsmilin.cz

Mgr. Monika Levíčková

učitelka bez třídnictví

Metodik prevence

 levickova@zsmilin.cz

Mgr. Alena Pacovská

učitelka bez třídnictví

 pacovska@zsmilin.cz

Lucie Fialová

asistent pedagoga

vedoucí  ŠK

 fialova@zsmilin.cz

Lenka Havránková

vychovatel ŠD

asistentka ředitele

 havrankova@zsmilin.cz

Šárka Heinová

asistent pedagoga

vychovatelka ŠD

 heinova@zsmilin.cz

Hana Toužimská, Dis.

asistent pedagoga

vedoucí  ŠD

 touzimska@zsmilin.cz

Romana Sklenářová

asistent pedagoga

 

sklenarova@zsmilin.cz

Alena Solomonová

asistent pedagoga

 

solomonova@zsmilin.cz