Učitelský sbor ve školním roce 2018/19

JMÉNO A FUNKCE E – MAIL

Mgr. Pavel Kopecký

ředitel školy

kopecky@zsmilin.cz

Mgr. Jiří Šíp

zástupce ředitele

sip@zsmilin.cz

Mgr. Lenka Halušková

třídní učitelka 1.A

 haluskova@zsmilin.cz

Mgr. Olga Černá

třídní učitelka 1.B

 cerna@zsmilin.cz

Mgr. Jitka Vítková

třídní učitelka 2. třídy

vitkova@zsmilin.cz

Bc. Naděžda Sečanská

třídní učitelka 3. třídy

 secanska@zsmilin.cz

Mgr. Jana Cingelová

třídní učitelka 4.A

výchovný poradce

 cingelova@zsmilin.cz

Mgr. Martina Štiplová

třídní učitelka 4.B

 stiplova@zsmilin.cz

Mgr. Jana Dandová

třídní učitelka 5. třídy

 dandova@zsmilin.cz

Mgr. Kateřina Chrastinová

třídní učitelka 6.A

 chrastinova@zsmilin.cz

RNDr. Renata Křížková

třídní učitelka 6.B

Koordinátor ŠVP 

 krizkova@zsmilin.cz

Mgr. Eva Kotrbáčková

třídní učitelka 7.třídy

 kotrbackova@zsmilin.cz

Mgr. Jana Pižlová

třídní učitelka 8.třídy

metodik ICT

 

 

 pizlova@zsmilin.cz

Mgr. Pavlína Trgová

třídní učitelka 9.třídy

 trgova@zsmilin.cz

Mgr. Jana Falcmanová

učitelka bez třídnictví

 falcmanova@zsmilin.cz

Ing. Hana Ježková

učitelka bez třídnictví

 jezkova@zsmilin.cz

Mgr. Monika Levíčková

učitelka bez třídnictví

metodik prevence

 levickova@zsmilin.cz

Mgr. Alena Pacovská

učitelka bez třídnictví

 pacovska@zsmilin.cz

Mgr. Dagmar Rachová

učitelka bez třídnictví

 rachova@zsmilin.cz

Helena Rousová

učitelka bez třídnictví

 rousova@zsmilin.cz

Soňa Abrahamová

asistent pedagoga

 abrahamova@zsmilin.cz

Bc. Gabriela Dudáčková

asistent pedagoga

vychovatelka ŠK

 dudackova@zsmilin.cz

Lucie Fialová

asistent pedagoga

 fialova@zsmilin.cz

Hana Toužimská, Dis.

asistent pedagoga

vychovatelka ŠD

 touzimska@zsmilin.cz

Šárka Heinová

asistent pedagoga

vychovatelka ŠD

 heinova@zsmilin.cz

Romana Sklenářová

asistent pedagoga

 

sklenarova@zsmilin.cz