Základní škola Milín

okres Příbram, příspěvková organizace, Školní 247, 262 31 Milín.

Budova školy se nachází uprostřed města Milín. Autobusová i vlaková spojení jsou bezproblémová pro naprostou většinu žáků. Škola je vybavena několika moderními učebnami (učebna informatiky, chemie, jazyková učebna, učebna zeměpisu, 3 multimediální učebny). Ke škole dále patří tělocvična a gymnastický sálek. Školu má k dispozici velkou zahradu se skleníky, ve kterých se nacházejí mnohé cizokrajné rostliny. Školní družina je v samostatném objektu s velkou zahradou. Školní jídelna se nachází v budově školy a je samostatným právním subjektem.

V pedagogickém sboru je v letošním školním roce 20 učitelů, 5 vychovatelek ve školní družině a školním klubu a 7 asistentů pedagoga.

V roce 2006 škola získala mezinárodní titul ekoškola.

Škole byl udělen titul Ekoškola roku 2005. V roce 2006 škola získala mezinárodní titul Ekoškola, v létech 2008 a 2011 jej úspěšně obhájila.

Základní škola Milín se počtem žáků řadí mezi středně velké venkovské školy. Podobně jako na většině základních škol dochází postupně k úbytku žáků. Od roku 1990, kdy bylo ve škole 365 žáků, klesl počet na současných 242. Na prvním stupni je nyní v sedmi třídách 129 dětí (průměr na třídu 18,4) a na druhém stupni v pěti třídách 113 dětí (průměr na třídu 22,6). Výhodou nižšího počtu žáků ve třídách je přehled vyučujících o dětech a větší možnost individuální péče o děti s poruchami učení i o děti nadané.  Vzhledem k rozsáhlé spádové oblasti, v jejímž středu se milínská škola nachází, je jejím hlavním úkolem poskytnout možnosti vzdělávání co nejširšímu okruhu dětí a zároveň rozvíjet schopnosti a nadání talentovaných.

Historie školy

  • 1959 – Výstavba školní budovy
  • 1960 – Přístavba skleníků a průběžná úprava školního pozemku
  • 1979 – Přístavba školní tělocvičny
  • 1988 – Výstavba nové kotelny, školní jídelny a dalších učeben
  • 2001 – Rekonstrukce kotelny na vytápění zemním plynem 
  • 2013 – Zateplení budovy školy a tělocvičny, výměna oken
  • 2015 – Rekonstrukce tělocvičny