Dokumenty školy

Školní vzdělávací program

 

Výroční zprávy

 

Výroční zprávy o poskytování informací

 

Minimální preventivní program

 

EVVO

Certifikát – Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

Dlouhodobý školní plán EVVO 2017-2022

 

Omluvenky a žádosti o uvolnění
 

 

Zápis do 1. ročníku 2019/2020

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte pro školní rok 2019/2020 

Osobní list uchazeče

 

Lékařský posudek

Posudek o zdravotní způsobilosti