CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Badatelsky orientované vyučování (BOV) se již trvale zabydlelo na naší škole. V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Motto projektu je “Učíme se pro život odpovědný k lidem a k přírodě.”

Naše škola se připojila k tomuto evropskému programu na základě spolupráce se vzdělávacím centrem Tereza, se kterým spolupracujeme již od roku 1996 (projekty Ekoškola, Globe, Tajný život města a další). Prostřednictvím badatelsky orientovaného vyučování budeme u žáků rozvíjet dovednosti v různých školních předmětech.

Tohoto zajímavého projektu se účastní tým tří pedagogů – Jana Pižlová, Martina Štiplová a Hana Toužimská. Složení týmu jsme volili tak, aby byly pokryty všechny součásti školy – 1. stupeň, 2. stupeň a školní družina. Členky týmu se v říjnu zúčastnily úvodního workshopu k projektu CIVIS v ekocentru Sluňákov u Olomouce. Zde se setkaly s pedagogy z dalších šesti zapojených škol z různých koutů České republiky. S těmi budou sdílet svoje zkušenosti z projektu na dalších setkáních v lednu a v dubnu. Do naší školy bude dojíždět zkušená mentorka Eva Mašková. Pod jejím metodickým vedením budou všechny zapojené učitelky zavádět a ověřovat bádání ve svých hodinách, budou provádět akční výzkum na základě zkušeností z vyučování s metodikou BOV a zpracovávat zpětnou vazbu z výuky.