Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka

stonozka

NA VLASTNÍCH NOHOU

“DĚTI S LÁSKOU – DĚTI ZA MÍR”

   Kolik jsme už vydělali                 

  Stonožková hymna                                               

  

Hnutí “Na vlastních nohou” je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen.
V hnutí pracují dnes tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách. I na Slovensku, v Norsku, Polsku, a v Kanadě zapustilo své kořeny. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa.
Stonožkové hnutí má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. V jeho činnosti mu velmi pomáhají Generální štáb AČR, Ministerstvo obrany a velitelé a vojáci mírových sborů AČR.
Práce paní Jensen a jejích Stonožkových dětí byla mnohokrát oceněna.

 

 Paní Běla Jensen, prezidentka hnutí

Paní Běla Jensen, prezidentka hnutí

ON OWN FEET – TUSENBENETS VENNER
Vestveien 34 C, 0284 Oslo
Norway
Organisasjonsnr.: 994 554 069

Občanské sdružení Přátelé Stonožky
Na Dolinách 5
140 00 Praha 4
IČO 65990498
DIČ CZ65990498

účet u
Čs. spořitelny, a.s.
Vinohradská 112
130 00 Praha 3
číslo účtu: 19-0011001359/0800