Zahájení:  čtvrtek 1. září 2022
Konec 1. pololetí: pondělí 31. ledna 2023
Konec 2. pololetí: čtvrtek 30. června 2023
Zahájení dalšího školního roku: čtvrtek 4. září 2023
   
Prázdniny a svátky v rámci školního roku
Podzimní prázdniny 26. - 27. října 2022
Čtvrtletní pedagogická rada, schůzky s rodiči  
Vánoční prázdniny 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023
Pololetní pedagogická rada  
Zápis nanečisto  
Pololetní prázdniny 3. února 2023
Jarní prázdniny 27. února- 5. března 2023
Velikonoční prázdniny 6. dubna 2022
 Zápis do 1. tříd  
Čtvrtletní pedagogická rada  
Náhradní termín zápisu do 1. tříd