Zahájení:  čtvrtek 1. září 2022
Konec 1. pololetí: pondělí 31. ledna 2023
Konec 2. pololetí: čtvrtek 30. června 2023
Zahájení dalšího školního roku: pondělí 4. září 2023
   
Prázdniny a svátky v rámci školního roku
Podzimní prázdniny 26. - 27. října 2022
Čtvrtletní pedagogická rada, schůzky s rodiči  19. listopadu 2022
Vánoční prázdniny 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023
Pololetní pedagogická rada 18. ledna 2023
Zápis nanečisto  25. ledna 2023 16:00 hod
Pololetní prázdniny 3. února 2023
Jarní prázdniny 27. února- 5. března 2023
Velikonoční prázdniny 6. dubna 2022
 Zápis do 1. tříd  14. dubna 2023
Čtvrtletní pedagogická rada  19. dubna 2023
Náhradní termín zápisu do 1. tříd  4. září 2023