Zahájení:  úterý 1. září 2020
Konec 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021
Konec 2. pololetí: středa 30. června 2021
Zahájení dalšího školního roku: středa 1.září 2021
   
Prázdniny a svátky v rámci školního roku
Podzimní prázdniny 29. - 30. října 2020
Čtvrtletní pedagogická rada, schůzky s rodiči  
Vánoční prázdniny 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021
Pololetní pedagogická rada  
Zápis nanečisto  
Pololetní prázdniny 29. ledna 2021
Jarní prázdniny 8. - 14. února 2021
Velikonoční prázdniny 1.dubna 2021
 Zápis do 1. tříd  
Čtvrtletní pedagogická rada  
Náhradní termín zápisu do 1. tříd