Naše škola se zapojila do projektu "Nenech to být". Projekt má za cíl pomoci žákům, kteří jsou vystaveni nepříjemným situacím, tyto situace řešit.

Aplikaci naleznete zde