Kroužky podpořené MŠMT (zdarma) pro školní rok 2021/22:

Kroužek Komu je určen? Období Den Čas Vedoucí
Čtenářský klub (školní družina) 2. až 4. ročník  září - červen   úterý  15:00-16:30 Š. Heinová
Klub zábavné logiky a deskových her (školní družina) 2. až 4. ročník  září - červen  pondělí  15:00-16:30 L. Havránková
Badatelský klub (školní družina) 2. až 4. ročník  září - červen  čtvrtek  15:00-16:30 H. Toužimská

 

Ostatní kroužky pro školní rok 2021/22 

(Pro otevření kroužku je třeba minimálně pěti přihlášených. Přihlášky odevzdávejte buď vedoucímu kroužku nebo třídnímu čiteli.)

Kroužek Komu je určen? Období Den Čas Vedoucí Cena
Astro (astronomická pozorování a o vesmíru vůbec) 5. až 9. ročník  říjen až květen   každé sudé úterý   17:30-18:30 (možná 
 změna dle počasí na
 pozorování)
T. Bílek a D. Trokšiar   300,-
Matematika po škole (příprava a 
opakování k přijímacím zkouškám) 
9. ročník  říjen až březen  pátek  13:20 - 14:20 P. Trgová  400,-
Volejbal 3. až 6. ročník  září až květen  úterý a 
 pátek
 út 14:45 - 16:15
 pá 13:15 -14:45
A. Pacovská,
A. Jarešová
 500,-
Sportovní hry 1. ročník  říjen až květen  čtvrtek  13:00 - 14:30 H. Mazáková  500,-
Sportovní hry 2. až 3. ročník  říjen až květen  pondělí  13:00 - 14:30 O. Černá  500,-
Jóga (1.skupina) 1. až 3. ročník  říjen až květen  středa  13:00 - 14:00 O. Černá  500,-
Jóga (2.skupina) 4. až 6. ročník  říjen až květen  pátek  13:00 - 14:00 O. Černá  500,-