3.B poznává Příbram

3.B poznává Příbram

Co drží v ruce Arnošt z Pardubic před Zámečkem - Ernestinem?
Kolik věžiček má kostel sv. Jakuba na Náměsti TGM?
Kolik havířů drží městský znak na nároží městské radnice?
Kolik je Svatohorských schodů?
Jak se jmenují kaple v areálu Svaté Hory?
Jak vysoký je Svatováclavský dub?
Dokázali byste odpovědět na tyto otázky? Třeťáci ze 3.B  to zvládli. V rámci prvouky vyrazili 18.10. na průzkum Příbrami.  Kromě absolvování celé trasy, kterou naplánovali ještě ve škole na tabletech, měli nevšední zážitek na Svaté Hoře  - při prohlídce stříbrného oltáře jim zdejší varhaník uspořádal nečekaný varhanní koncert. Na závěr v Pražské ulici navštívili infocentrum a nakoupili příbramské suvenýry.
00a
00b
00c
01
02
03
04
05
06
07
08
09