Adaptační pobyt Stradonice

Adaptační pobyt Stradonice

Adaptační pobyt ve Stradonicích u Nižboru

Žáci šestých tříd se tradičně vypravili vlakem k řece Berounce, aby zde prožili tzv. adaptační kurz. V tomto ročníku se obvykle objeví noví spolužáci, kteří přicházejí z okolních škol s pouze prvním stupněm, o třídy začínají pečovat noví třídní učitelé a celkově se styl práce se žáky mění. Smyslem tohoto pobytu je tedy budovat pozitivní vztahy v kolektivu, začlenit do něj nové tváře, lépe se vzájemně poznat s učiteli a nastavit si směr, jakým by se třídní kolektiv měl a chtěl do dalších let ubírat. To vše probíhá v inspirativním prostředí malebné krajiny okraje Křivoklátska, která navíc nabízí náhled do hluboké historie osídlení.

Na zámku Nižbor si žáci vlastníma rukama vyzkoušeli život pravěkých předků, kdy mleli obilí na mouku, z ní připravili placky a ty nakonec nad ohněm upekli a snědli. Dalším úkolem bylo seznámit se s počátky výroby látek, dokázat upříst nit, pochopit základy tkaní a nakonec také barvení látek s pomocí dostupných rostlin. Třetí oblast tohoto zážitkového programu se věnovala výrobě a používání nástrojů z pazourku. Největší pozornost si vysloužilo vrtání do kamene pomocí repliky pravěké vrtačky, obrábění dřeva kamennými dlátky naopak ukázalo, jak byla tehdejší technologie nedokonalá.

 

Když na závěr žáci hodnotili pobyt, potvrdili nám, že je baví různé neobvyklé aktivity a hry. A přestože běhání není koníčkem mnoha z nich, olympijský běh je nadchnul. Zároveň jsme během týdne mnohokrát slyšeli, jak se jim stýská po domově. Adaptační kurz je skutečně čas intenzivně naplněný aktivitami a na lenošení tu není prostor.