Milínská škola oslavila výročí 60 let bohatým programem

Milínská škola oslavila výročí 60 let bohatým programem

V roce 1959 se prvním žákům otevřela v Milíně nová budova školy. Tehdy ještě nestála tělocvična ani budoucí přístavba s jídelnou, zato v prostoru za školou již záhy stály vyhlášené vytápěné skleníky a v jednom z nich zajímavě řešená přírodovědná učebna. Jeden z těchto skleníků bylo již před lety nevyhnutelné strhnout, druhý se ale i se zmíněnou učebnou dočkal v letošním roce kompletní rekonstrukce. I přibližně 40 let stará tělocvična prošla před čtyřmi lety rozsáhlou modernizací, v podkroví školy zase v rámci poslední veliké investiční akce vzniklo pět nových učeben a kabinetů.

Kromě školní družiny můžou od letoška starší děti naplno využívat nový školní klub vzniklý v suterénu školy. Pozemek školní zahrady se začal měnit v ekologický park s jezírkem odkazujícím na naše partnerství s italským Valle di Ledro a jeho potenciál už může dovršit snad „pouze“ zamýšlená stavba kvalitního sportoviště.

Významné výročí školy nás vybídlo k uspořádání dne otevřených dveří. Mezi pozvanými hosty nechyběli reprezentanti obce jako zřizovatele, školská rada, bývalí ředitelé školy, starostové okolních obcí i zástupci partnerských a spřátelených škol. Radost jsme však měli z každého návštěvníka, mladšího i staršího, který v pátek 15. listopadu do školy zavítal a zažil kousek slavnostní a uvolněné atmosféry, jež zde zavládla. Dveře byly v tento den otevřeny opravdu každému. A k našemu nefalšovanému překvapení si k nám našel cestu i jeden zcela výjimečný host. Se vší úctou ke všem návštěvníkům, kterých byly bezesporu stovky, se zmíním o „tvoru“, jenž přijel s tiskovým mluvčím
Astronomického ústavu AV ČR Pavlem Suchanem. Při slavnostním zahájení v sálku školy nám pan Suchan představil plyšového Krtečka, který opakovaně doprovodil amerického astronauta A. Feustela při jeho cestách do vesmíru. Pokud není zrovna v kosmické raketě nebo někde na návštěvě jako u nás v Milíně, „bydlí“ tento Krteček na velvyslanectví USA v Praze.

Do tohoto článku se nevejde výčet aktivit a zážitků, které návštěvníci naší školy mohli vyzkoušet a zažít. A hlavně mi nejde slovy popsat atmosféra, která se tu vytvořila. Snad to přiložené fotografie dokážou lépe. Co ale vyjádřit dokážu, jsou upřímné díky všem lidem, kteří neustále přispívají k tomu, že se v naší škole daří mnoho dobrého. Děkuji zaměstnancům za svědomitou práci vykonávanou s úsměvem, zřizovateli za usilovnou podporu, partnerům školy za spolupráci a rodičům za vedení jejich dětí a za konstruktivní přístup při hledání společné cesty s učiteli a vychovateli.

A protože opět po roce nastává čas adventní a blíží se Vánoce, přeji všem čtenářům poklidné a hluboké prožití tohoto magického období. A pokud někomu pohasíná životní jiskra, aby ji nová naděje svým silným dechem rozfoukala a nenechala ji zhasnout.

Pavel Kopecký, ředitel školy

 

 

IMG_2532
IMG_2536
IMG_2548
IMG_2554
IMG_2579
IMG_2582
IMG_2600
IMG_2607
IMG_2614
IMG_2624
Kopie souboru DSC_0013
Kopie souboru DSC_0037
Kopie souboru DSC_0052
Kopie souboru DSC_0057
Kopie souboru DSC_0103
Kopie souboru DSC_0126
Kopie souboru DSC_0163
Kopie souboru DSC_0170
Kopie souboru DSC_0183
Kopie souboru DSC_0185
Kopie souboru DSC_0187