Vlivník* Karel „Kovy“ Kovář

Vlivník* Karel „Kovy“ Kovář

Krásnou sluneční středu 14.4. 2021 nás na jednu online hodinu navštívil známý youtuber, spisovatel, dabér a moderátor. Karel „Kovy“ Kovář s dětmi ze sedmých, osmých a devátých tříd interagoval přes Google Meet a děti se ho tak mohli ptát na otázky. Kovy je zaskočil i zájmem z jeho strany a rozjasnil tak všem žákům a přítomným učitelům den. Zazněly otázky o jeho tvorbě, cestování, škole či o zkušenostech například z pořadu Star Dance, když hvězdy tančí. Dozvěděli jsme se jakým způsobem si chystá scénáře k videím. Lehce jsme se z toho přesunuli k jeho knihám Ovšem (2017) a iPohádka (2019). Dotazů bylo dost, a tak se jen tak tak stihly. Kovy musel běžet na další meeting, a tak skončilo čtyřicet pět minut veselé nálady, vtipkování a úsměvů. Děti se vrátily zpět do hodin, ale jistě na tuto zkušenost budou dlouho vzpomínat.

Kovy

*vlivník příd. jméno /vlivni:k/

Rod: masculinum

Dělení: vliv-ník

 označení pro osobnost známou na sociálních sítích nebo jiných sociálních médiích, která prostřednictvím nahraného obsahu (typicky autorská videa) ovlivňuje názory nebo chování významného množství lidí (svých sledujících).[1][1]Influencer. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2021 [cit. 2021-04-14]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Influencer