Aktuální informace k zápisu do 1. ročníku

Aktuální informace k zápisu do 1. ročníku

Milí předškoláci, vážení rodiče,

termín zápisu stanovujeme na období 1. 4. až 15. 4. 2020 včetně. V žádném případě nedatujte ani nepodávejte žádosti s březnovým datem, takové dokumenty by nesplnily formální správnost. Na rozhodnutí o přijetí/odkladu nemá žádný vliv, v jakém pořadí jsme žádost přijali.

Víme, že vás může také zajímat, zda otevřeme v novém školním roce jednu, nebo dvě první třídy. V případě zájmu jsme připraveni otevřít dvě třídy.

Postup, jak zapsat Vaše dítě ke školní docházce od školního roku 2020/2021:

 1. S použitím internetu a tiskárny

  1. Na webu školy je umístěn banner s odkazem Zápisy online, na něj klikněte, nebo přejděte rovnou sem.

  2. Vyplňte požadované údaje, žádost vytiskněte a podepište. (V případě, že disponujete datovou schránkou nebo zaručeným elektronickým podpisem, použijte tyto nástroje elektronického podání.)

  3. Žádost spolu s prostou kopií rodného listu dítěte buď zaneste do školy (na škole je schránka - sms Vám potvrdíme převzetí žádosti), nebo ji odešlete poštou.

 2. Osobní vyzvednutí formuláře

  1. Ve škole jsou každý všední den od 7.30 do 10.00 a ve středu též od 15.00 do 17.00. k dispozici formuláře nutné k zápisu, ty si vyzvedněte.

  2. Vyplňte požadované údaje, podepište formulář, žádost spolu s prostou kopií rodného listu dítěte buď zaneste do školy (na škole je schránka - sms Vám potvrdíme převzetí žádosti), nebo ji odešlete poštou.

Odklad školní docházky

Postupujte dle instrukcí výše, ovšem ve formuláři zatrhnete, že žádáte o odklad. Ten musí být podložen vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a doporučením dětského lékaře.

 1. Dítě ještě nebylo vyšetřeno v pedagogicko-psychologické poradně:

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je od pondělí 16. 3. 2020 UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou.V rámci těchto opatření se správní řízení o zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad školní docházky, přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. 

 1. Dítě již bylo vyšetřeno v pedagogicko-psychologické poradně:

 1. Pokud máte doporučení školského poradenského zařízení (např. PPP), přiložte jej k žádosti o odklad společně s vyjádřením lékaře.

 2. Pokud jste doporučení od školského poradenského zařízení (např. PPP) nestihli získat, postupujte v případě příbramské poradny podle jejího sdělení: Na základě žádosti zákonného zástupce zasílá pedagogicko-psychologická poradna základním školám prostřednictvím datových schránek doporučující posouzení k odkladu školní docházky. Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, adresa školy, kde proběhne zápis.

 

Přípravná třída

Jak jsme již informovali zde, budeme otevírat přípravnou třídu. Na uvedeném odkazu jsou též všechny informace a přihláška. Přihlášku do přípravné třídy zasílejte zároveň se žádostí o odklad. V případě, že nežádáte o odklad (Vaše dítě půjde k zápisu až v příštím roce), přihlášku doručte škole v období 1. až 15. 4 včetně. K přihlášce je třeba též dodat doporučení pedagogicko psychologické poradny. Postup je stejný jako výše při odkladu školní docházky.

 

Pavel Kopecký, ředitel