Andělská návštěva

Andělská návštěva

V úterý 13.12. vychovatelky školní družiny s dětmi podnikly další z vánočních návštěv v domově pro seniory, tentokrát v Čenkově. Děti vyrobily pro klienty andělíčky pro štěstí s přáníčky a měly tak možnost je osobně předat. Vlídné přijetí ze strany vedení domova, personálu, úsměvy a slzy dojetí na tvářích babiček a dědečků nám všem bylo odměnou. 

                         Krásné Vánoce, vychovatelky školní družiny

20221213_084004
20221213_085151
20221213_085238
20221213_085344
20221213_085740
20221213_090008
20221213_090542 (6)
20221213_091759
20221213_091822
20221213_094805
20221213_095754