Astronomové! Nástup!

Astronomové! Nástup!

Astronomové! Nástup!

I v této obtížné době chceme jako učitelé rozdávat dětem radost, zábavu a ponaučení. Proto zveme mladé studenty 5.9. ročníku na kroužek astronomie.

Jeho součástí je pozorování hvězd, planet, mlhovin a dalších vesmírných objektů, které jsou pro naše oči jen těžko viditelné. Děti se naučí rozpoznávat vesmírné objekty, poučí se o historii naší Galaxie a jen těžko je večer odtrhnete od jasné noční oblohy. Teď si určitě říkáte, co se bude dít, když nebude zrovna přívětivé počasí. Nezoufejte, i s tím se počítá. Vyučující do programu zakomponovali i zábavné teoretické hodiny.

Proto si pozorně přečtěte všechny potřebné informace. Kroužek bude probíhat na školní pozorovatelně každý čtvrtek od 17:30 do 18:30. Tým mladých astronomů povedou učitelé Tomáš Bílek a David Trokšiar od října tohoto roku. Kde se tedy můžete zapsat do osmiměsíčního kroužku astronomie? Vyhledejte jednoho ze zmíněných vyučujících a upište se k doživotní lásce k astronomii!

Ke stažení: