Bezpečně na silnicích

Bezpečně na silnicích

Naši žáci na silnici bezpečně!

 Žáci čtvrté třídy se od září zapojují do projektu Markétina dopravní výchova, který organizuje Obecně prospěšná společnost Bezpečně na silnicích. Žáci si projdou vstupním a výstupním testováním a zároveň budou třídě k dispozici pracovní listy s tématem bezpečnosti na silnici.  Od projektu si slibujeme zvýšení povědomí žáků o nástrahách silničního provozu a doufáme, že pozitivně ovlivní jejich chování. Další informace na www.tymbezpecnosti.cz.

 

 

Mgr. Jitka Vítková