Co víš o své školní družině?

Co víš o své školní družině?

Jedno z posledních hezkých odpolední se vychovatelky ve školní družině rozhodly, že prověří, jak děti družinu znají. Ve skupinkách odpovídaly na otázky kvízu. Musely tak prokázat nejen schopnost komunikovat, spolupracovat, počítat, ale také mít znalosti o přírodě. Některé otázky byly překvapivě pro děti oříškem. Při počítání bodů jsme se někdy opravdu ze srdce zasmály. Zde ukázka:

Otázka: Jak se jmenují jehličnaté stromy ve družině?                 Odpověď: Ládík, Dominik, Kuba

 Otázka: Které ovoce můžeš během roku v družině natrhat?    Odpověď: Banány

 Otázka: Kolik má p. učitelka Havránková dětí?   Odpověď: 23

 Otázka: Které jméno je ve družině nejčastější?   Odpověď: Horác     (máme pouze jednoho :-))

 Otázka: Jak se jmenují jehličnaté stromy ve družině?   Odpověď:  Šárka, Lenka, Lucka

Největším překvapením ale bylo, že děti neví, jak se která paní vychovatelka jmenuje příjmením. Po závěrečném společném odpovězení otázek, už všichni družinu i jména vychovatel dobře znají. 

 

za vychovatelky  Šárka a Lenka