Dobrodružná knihovna 2.A

Dobrodružná knihovna 2.A

Ve čtvrtek 7. 10. se naše třída 2. A vypravila do knihovny. Paní knihovnice pro nás připravily program Dobrodružná knihovna, který byl ještě zpestřen tím, že nešel el. proud a děti si svítily baterkami. Po prohlídce knihovny nás čekala dobrodružná výprava do bývalého pivovaru, kterým nás provedl pan Srbek. Po svačině a vyřádění se v herním centru děti odpovídaly na otázky, co si zapamatovaly z návštěvy pivovaru. Kdo prošel zkouškou, obdržel Tovaryšský list. Potom jsme vylezli po žebříku do nejvyššího patra knihovny s výhledem na Milín. Nakonec děti ještě ve dvojicích sehrály scénky s maňásky.

 

                                                                                                               Jana Dandová

DSC_0122
DSC_0001
DSC_0005
DSC_0013
DSC_0016
DSC_0017
DSC_0019
DSC_0024
DSC_0040
DSC_0060
DSC_0069
DSC_0073
DSC_0076
DSC_0080
DSC_0081
DSC_0082
DSC_0083
DSC_0084
DSC_0085
DSC_0094
DSC_0095
DSC_0104