Hurá !!!

Hurá !!!

Hurá !!!!!

 
Tak je to konečně tady. Napadl sníh. A kdo za to může? PRVŇÁČCI! Společně jsme totiž vyrobili velkého mrazivého koně, který sníh přinesl. Všichni se moc těšíme, že si ho dlouho užijeme.  
Za sněhové skřítky
Šárka Heinová

dc748920-
f114a043-
ab7bbd16-
2ca7320a-
c798ad21-