Kulturní rozmanitosti ANO - 9.B

Kulturní rozmanitosti ANO - 9.B

Velice děkuji deváťákům za několikahodinovou práci a za skvělé nápady na zpracování zajímavostí z jednotlivých světových kultur v rámci předmětu výchova k občanství.

Marek Peták

jjjjj
VVVVV
USA HH
afr