Nebojme se fyziky!

Nebojme se fyziky!

Nebát se fyziky a zaujmout jejími pokusy ty nejmenší, to je úkol, který si se svou třídou dala paní učitelka Renata Křížková ze Základní školy Milín. Již po druhé pořádala pro děti z místní školky dopoledne plné pokusů zaměřených na nejrůznější fyzikální obory (mechanika, optika, teplo, hydrodynamika, elektřina a magnetismus, aj).

Žáci základní školy si pod odborným dozorem fyzikářky připravili zajímavé experimenty, které musí umět vysvětlit a demonstrovat těm nejmenším a nejzvídavějším školkovým očím a uším. Pokusy prováděné školáky zaujmou děti mnohdy více, než kdyby je ukazoval zkušený pedagog, navíc se mladí experimentátoři musí fyzikální látku naučit skutečně důkladně, aby ji v případě dotazů dětí dobře i jednoduše objasnili.

Ve čtvrtek 18. listopadu tak byli žáci 9. B výborně připraveni na návštěvu ze školky a nakonec i odměněni za svoji práci zájmem budoucích školáčků, ti se s nadšením zapojovali do všech aktivit. Nechali rozkvést papírovou kytičky, vytvořili si duhu, naučili plavat jehlu či pomocí optického klamu uzavřeli ptáčka do klece.

Vzhledem k výborným ohlasům, jak od dětí a paní učitelek ze školky, ale i našich žáků, se těšíme na další brzké setkání u nové várky fyzikálních pokusů.

IMG_4067
IMG_4104
IMG_4119
IMG_4129
IMG_4173
IMG_4197 (1)
IMG_4219
IMG_4340 (1)