Nekonečný příběh

Nekonečný příběh

Země fantazie ŽIJE!!!!

Rozhovor prvňáčka s vychovatelkou:

Žák:“Paní učitelko, tahle paní učitelka je tu dvakrát.”

Vychovatelka:“Ne, to jenom jedněmi dveřmi odešla a druhými přišla.”

????

Žák:”Koukej , už jsou tu obě dvě.”

Vychovatelka:”Ale to jsou dvě, podívej, vždyť je každá jiná.”

Žák:”Nene, to je ta samá, jen jedna je mladší a druhá starší.”

Vychovatelka:”A jak to rozeznáš?”

Žák:”Ta menší je mladší a ta větší je starší. Ta už vyrostla.                                                                 JE Z BUDOUCNOSTI.”

Taková úžasná fantazie se už moc u dětí nevidí. Možná nám ve škole roste budoucí autor sci-fi  bestsellerů. Přejme mu, aby se jeho fantazie dále rozvíjela. Ve vychovatelkách školní družiny má již nyní velké obdivovatelky.

                                                       Šárka Heinová