Ošetřovné v době uzavření školy - potvrzení zasíláme též emailem

Ošetřovné v době uzavření školy - potvrzení zasíláme též emailem

V souladu se zákonem vystavíme oprávněným žadatelům - zákonným zástupcům - potvrzení na předepsaném tiskopisu. Věc vyřídíte v kanceláři školy každý všední den v době od 7.30 do 11.30, mimo tuto dobu po předchozí telefonické domluvě. Školou vyplněný tiskopis je možné na vyžádání zaslat zákonnému zástupci také emailem. Níže uvádíme citaci z webu České správy sociálního zabezpečení.

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Obsáhlejší informace k čerpání OČR naleznete na tomto odkazu: https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Pavel Kopecký, ředitel