Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Naši prvňáci už jsou zdatní čtenáři. Tradičně je za jejich celoroční práci ocenily knihovnice Jitka a Dana z milínské knihovny. Prvňáci museli dokázat, že umí číst, psát a plnit úkoly podle zadání. Pak už mohli být pasováni na čtenáře. Všichni dostali glejt čtenáře knihovny a odměnu - jak jinak než knížku.
 
Martina Štiplová a prvňáci z 1.B
2
1
4
3