Recyklohraní sběr mobilů

Recyklohraní sběr mobilů

Pomozte nám s naším novým úkolem. 

Naše škola se zapojila do nových úkolů v Recyklohraní. Tentokrát ve sběru mobilů   a získávání informací o jejich dopadu na životní prostředí. Žáci školní družiny vytvoří sběrnou nádobu na použité mobily a umístí ji před budovu školní družiny. Bude tam v době od 6,00 do 16,30 hodin v pracovních dnech. Do konce měsíce března můžete do nádoby nosit staré nepoužívané mobily, které odešleme k recyklaci. 

 

Chceme zprostředkovat informace, které rozšíří povědomí o materiálové náročnosti výroby a využívání mobilů. Hlavním cílem je, aby jsme si uvědomili, že každý nový mobil představuje zátěž pro životní prostředí, a proto je v první řadě důležité prodlužovat životnost mobilního telefonu a v druhé řadě, pokud již telefon doslouží, předat ho na recyklaci. .

Proč se chceme zapojit? Naši žáci se dozví, jaké ohromné množství materiálů, tedy i nerostných surovin, musí být zpracováno při výrobě 1 mobilního telefonu. A také kolik energie je k tomu potřeba vynaložit.

Prostřednictvím úkolů chceme názorně ukázat, že mnohem šetrnější je k výrobě nových produktů využívat materiály získané recyklací. A ještě důležitější je vsadit na rozumnou spotřebu. To se týká i mobilních telefonů – i děti a studenti by měli vědět, jak důležité je se o ně dobře starat, aby jim déle vydržely a nezatěžovaly přírodu tím, že si každý rok budou pořizovat nový telefon.

 

Dnes už téměř každý člověk v Česku vlastní mobilní telefon. Lidé mobilní telefony obměňují ve velmi krátkých intervalech (2 až 3 roky) a tím vzniká velké množství nevyužitých mobilů, které často končí v šuplíku. Odhaduje se, že se v českých domácnostech takto bez užitku nachází 10 až 15 miliónů mobilů. Tato zařízení obsahují cenné suroviny, například drahé kovy, jako zlato a stříbro, kovy důležité pro high-tech průmysl, jako indium a tantal, nebo vzácné zeminy, jako cer nebo neodym. Chceme-li zmírnit dopady na životní prostředí, existují dvě možnosti: První je menší spotřeba (např. kvůli delší životnosti), druhou maximální recyklace. Děkujeme za Vaši podporu při našem novém projektu.

Grafika - mobil
Grafika - šuplík s mobily
Grafika - hromada mobilů