Sedmáci v Techáku

Sedmáci v Techáku

Ve čtvrtek 17. června navštívili žáci sedmého ročníku Technickou akademii dětí a mládeže v Březnici. Hlavní téma, robotizace, bylo uvedeno interaktivní přednáškou, ve které se děti dozvěděly, co znamenají slova jako algoritmus či programovat. Ke konci přednášky děti viděly videa, která ukazovala aktuální technologie a kde roboti již nahrazují lidskou pracovní sílu.

V následující části děti ve dvojicích sestrojily robotické ruce z lega. Děti sestrojené roboty naprogramovaly tak, aby se robotická ruka automaticky otevřela při rozeznání objektu pro zvednutí a po určitém časovém limitu či na povel ho pustila. Vzhledem k tomu, že žáci museli plnit s robotickou rukou úkoly, bylo potřeba ji přesně naprogramovat pro daný účel.

Poté žáci programovali pohyb a činnosti známé postavy z Minecraftu – Steva. Museli postavu dostat naprogramováním na správné místo na mapě a cestou plnit úkoly stejné jako v běžném Minecraftu – sbírat materiály či stavět. Postupně byly kombinace těžší a těžší, ale všichni žáci dosáhli nejvyšší úrovně.

Na závěr nám zaměstnanci Techaku ukázali brýle na virtuální realitu a děti tak měly možnost vidět na vlastní oči pyramidy v Gíze, New York, nebo třeba podmořský svět.

Naši průvodci v Techaku děti moc chválili za důsledný přístup ke všem úkolům a jejich vzorné chování. Doufáme tedy, že se budeme moci do Techaku podívat brzy znovu na jiný program.


IMG_5346
IMG_5345
IMG_5321
IMG_5306
IMG_5303
IMG_5300