Soutěž o nejlepší statistický plakát

Soutěž o nejlepší statistický plakát

Skupina žáků devátého ročníku poslední týdny intenzivně pracovala na tvorbě statistického plakátu do mezinárodní soutěže pořádané Českým statistickým úřadem. Nejdříve Adam Černý, Katka Háse, Lucie Štruplová a Petra Mládková vybrali společnými silami téma. Tím se stalo sucho a jeho vliv na lesy České republiky. Po pečlivé přípravě formulace hypotézy naši žáci začali shromažďovat data z různých oficiálních zdrojů ohledně klimatu a lesů. Po vytvoření grafů z nasbíraných dat se ukázalo, že v posledních letech průměrné roční teploty častěji přesahují dlouhodobý průměr a roční úhrny srážek jej naopak dosahují zřídka. Studentům se nepodařilo prokázat vliv sucha na celkovou rozlohu lesů, ale počátečního neúspěchu se nezalekli. Vyhledali informace o těžbě stromů, které jim ukázali, že hlavním důvodem pro větší množství pokácených stromů, je lýkožrout smrkový, známější pod svojí přezdívkou kůrovec. Bylo načase vydat se různými směry, a tak každý z žáků připravil část plakátu, které jeho čtenáře více seznámí s informacemi o samotném živočichovi, jeho cyklu a o množství dalších činitelů ovlivňující lesy. Všechny střípky jsme společně dali dohromady, a i přes překážky jako učit se s novými nástroji nebo technické problémy, se vždy podařilo kreativně najít cestu k cíli.

 

Děkuji Kačce za její nadšený přístup k náročné práci navíc, který nás všechny udržoval motivované k dokončení projektu i přes četné překážky spojené s distanční výukou. Adamovi patří veliký dík za jeho znalosti v oboru lesnictví a přírody jako takové, kterými mnohdy obohatil i učitele. Bez krásných ilustrací Lucky by plakát rozhodně nevypadal tak dobře jako nyní a bez Péti by byl výsledek i my všichni chudší o množství informací o lýkožroutu smrkovém.

 

David Trokšiar

 

Statisticky plakat2021

Ke stažení: Statisticky_plakat2021.pdf