Výsledky kampaně obyčejného hrdinství - jsme hrdinové???

Výsledky kampaně obyčejného hrdinství - jsme hrdinové???

Ekotým se ve spolupráci s žáky a učiteli celé školy zapojil do letošní Výzvy obyčejného hrdinství. Snažili jsme se oslovit i veřejnost. Jak to dopadlo?

 

Do výzvy se zapojilo 159 účastníků! To jsme ani nečekali. Náš odhad byl 100. Zasadili jsme 2889 rostlin, z toho 2654 stromů, převážně buky, duby, smrky a jedle. Naše vysazené mladé stromy za jeden rok pochytají 15 658,6 kg oxidu uhličitého (CO2). Do výzvy Využívej ekodopravu se zapojilo 21 jednotlivců, počet ekologických km 628.  K výzvě Buď venku se připojilo 106 účastníků a venku jsme strávili 1336 hodin. Za náš venku strávený čas by ulezl pavouk (říkejme mu pracovně Zátopek) 9084,8 km (za předpokladu, že by lezl neměnnou rychlostí). 26 lidí chtělo udělat něco pro ostatní a ušili a darovali 35 látkových tašek. Letákovou epidemii se rozhodlo zastavit 5 domácností a na 8 poštovních schránek byla nalepena cedulka. Svým činem ušetří za jeden rok 120 kg papírových letáků. Do výzvy Sniž spotřebu vody ve své domácnosti se zapojila rodina jednoho žáka a podařilo se jim ušetřit 54 litrů vody. Zdravě a ekologicky jedlo 27 účastníků. Zachránili (nesnědli) celkem 5,4 kg kuřat (za předpokladu, že by jedli jen kuřata). Výzvu jsme šířili na stránkách naší školy, facebooku i instagramu. Den pro sebe bez technických vymožeností si udělalo celkem 26 lidí

 

Kampaň a plnění výzev považujeme za velmi úspěšné. Děkujeme všem, kdo se zapojili a stali se hrdiny. Obyčejnými hrdiny, kteří chtějí a mohou něco změnit a zlepšit. Je na každém z nás, jestli bude plnit výzvy dál…

 

Za Ekotým Hana Toužimská