Zahradní slavnost

Zahradní slavnost

V sobotu 25. 6. proběhl na školní zahradě první ročník Zahradní slavnosti. I přes počáteční
obavy z předpovědi počasí se na zahradě sešlo veliké množství rodičů, učitelů i žáků
současných, budoucích i minulých. Každý si na zahradě mohl vybrat z rozmanitého programu
– sportovní stanoviště, tvořivé dílny, dětské tržiště, obchůdek školní družiny „Vánoce v létě“,
jízda na poníkovi, pohlazení koz, vytvoření fotky v zábavném fotokoutku, ukázka bojového
umění Taekwondo, kulturní program na pódiu (vystoupení ZUŠ, mažoretky, aerobic, školní
sbor). Tak zvanou perličkou na dortu byl perfektně komentovaný fotbalový zápas mezi
odcházející devátou třídou a učiteli školy.

Vyvrcholením celého odpoledne byla však ceremonie šerpování žáků devátých tříd na podiu.
Slavnostní ráz této chvíle podpořili svojí přítomností a krátkým proslovem ředitel školy Pavel
Kopecký, starosta obce Pavel Nekl, zástupkyně obce Dana Reiterová a člen školské rady Karel
Křížek. Deváťáci dostali absolventskou šerpu, květinu, upomínkovou knihu a balónek pro
štěstí, který na závěr společně vypustili. Nad Milín se tak vznesl barevný mrak, jako znak další
cesty životem našich absolventů.

 

Celá akce byla ukončena u společného ohně s možností opékání buřtů. A pak už se všichni
rozešli do svých domovů plni nezapomenutelných zážitků z prožitého odpoledne.


Děkuji všem organizátorům (viditelným i neviditelným), sponzorům i vám všem, kteří jste
přišli podpořit akci svojí přítomností.

 

Za spolek rodičů Veronika Šefčíková (předsedkyně)

IMG_3547
IMG_3548
IMG_3549
IMG_3554
IMG_3559
IMG_3564
IMG_3566
IMG_3570
IMG_3575
IMG_3493
IMG_3494
IMG_3495
IMG_3496
IMG_3497
IMG_3500
IMG_3501
IMG_3502
IMG_3503
IMG_3504
IMG_3505
IMG_3507
IMG_3510
IMG_3513
IMG_3518
IMG_3521
IMG_3523
IMG_3524
IMG_3525
IMG_3527
IMG_3531
IMG_3532
IMG_3545
IMG_3547
IMG_3548
IMG_3549
IMG_3554
IMG_3559
IMG_3564
IMG_3566
IMG_3570
IMG_3575
IMG_3534
IMG_3537
IMG_3540
IMG_3541