Orgány a dokumenty

Dokumenty ke stažení

K žádosti o uvolnění z vyučování použijte školní informační systém Bakaláři.
Zdravotní způsobilost
Formuláře k žádosti o přestupu  žáka do ZŠ Milín:

Cookies

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Obecné

Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace se snaží zajistit, aby její služby byly dostupné lidem se zdravotním postižením. Základní

Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán, který je při základní škole zřízen na základě zákona (561/2004 Sb.) a jehož prostřednictvím se mohou

Spolek rodičů při ZŠ Milín

Spolek rodičů při ZŠ Milín

SRZŠ Milín je spolek rodičů sdružující zákonné zástupce žáků školy. Hlavním účelem spolku je spolupráce ZŠ s rodinou, podpora setkávání učitelů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Směrnice o zpracování osobních údajů stanoví, jaké osobní údaje a k jakým účelům škola shromažďuje a jak s nimi nakládá.

Ke stažení: OCHRANA_OSOBNÍCH_ÚDAJŮ.pdf
Koncepční záměr

Koncepční záměr

Tento dokument bývá vydáván vždy na stanovené období. Nachází se v něm koncepce dalšího rozvoje školy, ať už v oblasti

Preventivní program

Minimální preventivní program je součástí ŠVP. Jeho cílem je působení na zdravý životní styl a zodpovědný přístup ke zdraví, ale

Školní a klasifikační řád

Školní řád definuje práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, upravuje vnitřní režim školy a řeší bezpečnost a zdraví

Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy vychází vždy na konci školního roku a zpětně se za ním ohlíží. Rekapituluje probíhající či

Školní vzdělávací program

Prostřednictvím ŠVP naplňuje škola požadavky rámcového vzdělávacího programu. Shrnuje například, jaké výstupy se očekávají od žáků jednotlivých ročníků v konkrétních

Ke stažení: ŠVP_ZŠ_Milín_2022_1.pdf
Ke stažení: ŠVP_přípravné_třídy.pdf

Školní poradenské pracoviště

Mgr.Tomáš Bílek výchovný poradce   
konzultační hodiny: úterý   12:00 – 13:00  informace výchovného poradce
Mgr. Jiří Šíp kariérový poradce