Koncepční záměr

Koncepční záměr

Tento dokument bývá vydáván vždy na stanovené období. Nachází se v něm koncepce dalšího rozvoje školy, ať už v oblasti vzdělávací, ekonomické, organizační, či personální.