Preventivní program

Minimální preventivní program je součástí ŠVP. Jeho cílem je působení na zdravý životní styl a zodpovědný přístup ke zdraví, ale třeba také prevence rizikového chování.