Školní a klasifikační řád

Školní řád definuje práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, upravuje vnitřní režim školy a řeší bezpečnost a zdraví žáků. Klasifikační řád stanovuje pravidla hodnocení žáků.

 

Školní řád