Školní a klasifikační řád

Školní řád definuje práva a povinnosti studentů, upravuje vnitřní režim školy a řeší bezpečnost a zdraví žáků. Klasifikační řád stanovuje pravidla hodnocení studentů.

 

Školní řád