Distanční výuka - rozvrhy, omlouvání absence, možnosti zápůjčky techniky

Distanční výuka - rozvrhy, omlouvání absence, možnosti zápůjčky techniky

Vážení rodiče,

dle usnesení vlády z 12. října bude výuka od středy 14. 10. probíhat následovně:

Všichni žáci budou vzděláváni distančním způsobem. Dle metodického pokynu ministerstva školství nepřesáhne denní výuka on-line přes google meet 3 vyučovací hodiny u druhého stupně, u mladších žáků to bude maximálně 60 minut výuky a k tomu případná "třídnická hodina". Ostatní výuka bude probíhat přes učebny google. Předměty typu výchov (tělesná, hudební, aj.) nebudou vyučovány, ale žáci obrdrží od učitelů různé tipy k samostatným aktivitám.

V týdnu od 26. 10. 2020 jsou vyhlášené prázdniny a přítomnost dětí ve škole je zakázána. V těchto dnech distanční výuka probíhat nebude.

Níže naleznete rozvrhy distanční výuky - žáci jsou povinni se na hodiny, které jsou barevně zakroužkovány, připojit do učebny daného předmětu. Návod na připojení do učebny je též přiložen níže.

Upozorňujeme na možnost zápůjčky notebooků, popř. tabletů ze školy. Pro zápůjčku kontaktujte třídního učitele přes systém Komens.

Systém Komens bude též využíván pro omlouvání žáků, kteří se nebudou moci účastnit distančního vzdělávání.  Návod na využívání tohoto systému k omlouvání žáků je též přiložen níže. Pro kontakt s učiteli prosím využívejte tohoto systému. Upozorňujeme, že distanční výuka je ze zákona povinná a žáci se jí musí účastnit. Absence tak musí být omluveny. Pokud žák neodevzdává práci, je mu započítávána absence. Pokud absence není omluvena, plynou z tohoto pro žáky a rodiče následky popsané ve školním řádu.

K zákazu provozu školního klubu přibylo vládním rozhodnutím taktéž uzavření školní družiny.  Zájmové kroužky jsou zakázané.

 

Ke stažení: rozvrh_prvni_stupen_2.pdf
Ke stažení: jak_se_prihlasit_na_meet_pres_ucebu_google.pdf
Ke stažení: navod_omlouvani_zaku_pres_system_komens.pdf
Ke stažení: 6.A_oznacena_online_vyuka.pdf
Ke stažení: 6.B_oznacena_online_vyuka.pdf
Ke stažení: 8A_8B_9tr_rozvrh_od_12_4_2021.pdf
Ke stažení: 7_toznacena_online_vyuka_od_1242021.pdf