Informace pro žáky a zákonné zástupce k hodnocení za 2. pololetí

Informace pro žáky a zákonné zástupce k hodnocení za 2. pololetí

V naší škole bude vycházet hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy, tedy do 10. 3. 2020,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák neměl povinnost řádně docházet do školy, tedy po 11. 5. 2020 u žáků 9. ročníku, od 25. 5. 2020 v případě 1. stupně a od 8. 6. pro ostatní žáky školy,

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáků za první pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení zůstává ve formě klasifikace, tedy známek.

Mgr. Pavel Kopecký, ředitel