Nabídka kroužků ve školním roce 2021/2022

Nabídka kroužků ve školním roce 2021/2022

Níže v příloze je nabídka zájmových kroužků pro letošní školní rok. V příloze je též přihláška, kterou podepsanou odevzdejte buď vedoucímu kroužku, nebo třídnímu učiteli. Platbu provádějte na účet školy s variabilním symbolem dítěte a do zprávy pro příjemce napište název kroužku.

Ke stažení: krouzky_2021_2022.pdf
Ke stažení: prihlaska_krouzek.pdf