Návrat žáků 2. stupně do školy

Návrat žáků 2. stupně do školy

Všichni se již velmi těšíme na návrat 2. stupně do školy. Zde jsou nezbytné informace. V případě nejasností kontaktujte třídního učitele nebo zástupce ředitele školy na telefonu 601 094 982.

 

Návrat dětí

V prvním týdnu, tj. od 3.5.2021, se navrací tyto třídy:

  • 6.A, 6.B, a 7. třída

Další týden, tj. od 10.5.2021, tyto:

  •  8.A, 8.B, 9. třída

Poté se třídy budou v týdenním intervalu nadále střídat.

 

Příchod do školy

Abychom dodrželi náležité intervaly a zabránilo se tak kontaktu dětí z různých tříd, příchod do školy bude probíhat tak, jak jste již zvyklí, tedy žáci se setkají v určený čas a odvedou je jejich učitelé v následující časy:

  • 7.20 1.A, 1.B,3. A - 2. třída, 3.B (skupina 1)

  • 7.25 4. tř. - 5. tř.  (skupina 2)

  • 7.30 6.A/6.B - 8.A./8.B (skupina 3)

  • 7.35 7. tř. - 9. tř. (skupina 4)

 

Testování

Děti budou při příchodu do školy testovány, video, jak bude testování probíhat, naleznete na adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&ab_channel=M%C5%A0MT

 

Obědy

Budou automaticky přihlášeny, pokud budou děti ve škole. Prosíme odhlašte je, pokud bude dítě nepřítomno.

 

Ostatní

 

Prosíme vás, abyste třídní učitele informovali, pokud dítě v uplynulém období prožilo traumatizující událost, ztrátu blízké osoby atp., abyste mohli společně domluvit citlivý přístup k dítěti a postup adaptace s ohledem na jeho potřeby.