Od pátku 18. 9. roušky povinně na 2. stupni při výuce

Od pátku 18. 9. roušky povinně na 2. stupni při výuce

Upozorňujeme na  vyjádření ministra zdravotnictví, podle něhož bude již od 18.9. povinné pro žáky 2. stupně nosit roušky celou dobu vyučování - ve třídách i ve společných prostorách. Výjimkou jsou hodiny tělesné a hudební výchovy.  Stále též platí povinnost pro všechny ve společných prostorách školy nosit roušky. Je tedy třeba žáky vybavit rouškami a sáčky na jejich bezpečné odkládání. Žáci 1. stupně nemusí mít roušky při výuce ve třídách.

Jiří Šíp, zástupce ředitele školy