Pozvánka na schůzku SRZŠ

Pozvánka na schůzku SRZŠ

Dobrý večer,

 
ráda bych vás tímto pozvala na první schůzku SRZŠ v tomto roce, která se bude konat ve středu 12.10. od 18:30 v prostorách školního klubu.
V dohledné době školu čekají následující akce:
  • 25.10. Podzimní/halloweenské putování - akci zajišťuje školní družina, ale ráda by požádala naším prostřednictvím rodiče o výpomoc (jde především o dobrovolníky  na různá stanoviště), poprosím paní Heinovou, aby se na schůzce případně zastavila osobně a informovala o podrobnostech
  • 5.11. - Dýňobraní: akci bychom měli zajišťovat my, je také součástí rozpočtu na tento rok. Letos se bude konat v součinnosti s MC Milínek, spolupráci a podrobnosti by bylo dobré doladit během této schůzky. Zastaví se paní Kalíková, která nám také sdělí podrobnosti.
Celkový program schůzky plánuji tedy zhruba takto:
  1. základní informace o fungování spolku - počet členů, hlasování apod.
  2. příspěvek na lyžařský výcvik
  3. podzimní akce - viz výše
  4. způsob plánování rozpočtu na příští rok
Pokud máte jakékoliv další návrhy na body pro diskuzi/projednání, prosím napište email.
Prosím vás o hojnou účast. Členů je momentálně méně, tak pokud by bylo něco potřeba odhlasovat, ať jsme usnášeníschopní.
Předem děkuji a těším se
Nina Kopp