Úpravy ve školním řádu v souvislosti s aktuální situací

Úpravy ve školním řádu v souvislosti s aktuální situací

Vážení rodiče,

distanční výuka se promítla několika změnami do školního řádu. Ten byl řádně projednán a schválen školskou radou. Pro jednoduché seznámení se změnami přikládáme k tomuto článku pouze výňatek obsahující tato nová pravidla.

Pavel Kopecký

Ke stažení: Školní_řád_-_výňatek_změn_od_října_2020_copy.pdf