Volitelné předměty ve školním roce 2020/2021

Volitelné předměty ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 bude následující nabídka volitelných předmětů:

Nepovinný předmět sborový zpěv pro budoucí 2.-6. třídy - přihláška zde.

Nepovinný předmět sportovní a pohybové aktivity pro žáky budoucí 4. a 5. třídy - přihláška zde.

Volitelné předměty pro budoucí 6. třídy - přihláška zde.

Volitelné předměty pro budoucí 7. třídu, volí se též druhý cizí jazyk - přihláška zde.

Volitelné předměty pro budoucí 9. třídu - přihláška zde.