Zápis k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce

Informace k zápisu do 1. tříd
 
Milí předškoláci, vážení rodiče,
 
termín zápisu stanovujeme na období 1. 4. až 16. 4. 2021 včetně. V žádném případě nedatujte ani nepodávejte žádosti s březnovým datem, takové dokumenty by nesplnily formální správnost. Na rozhodnutí o přijetí/odkladu nemá žádný vliv, v jakém pořadí jsme žádost přijali.
Víme, že vás může také zajímat, zda otevřeme v novém školním roce jednu, nebo dvě první třídy. V případě zájmu jsme připraveni otevřít dvě třídy.
 
Postup, jak zapsat Vaše dítě ke školní docházce od školního roku 2021/2022:
 
S použitím internetu a tiskárny
 
1. Na webu školy je umístěn banner s odkazem Zápisy online, na něj klikněte. 
2. Vyplňte požadované údaje, žádost vytiskněte a podepište. (V případě, že disponujete datovou schránkou nebo zaručeným elektronickým podpisem, použijte tyto nástroje elektronického podání.)
3. Žádost spolu s prostou kopií rodného listu dítěte buď zaneste do školy (na škole je schránka - pomocí sms Vám potvrdíme převzetí žádosti), nebo ji odešlete poštou.
4. V případě, že nemáte k dispozici tiskárnu, dokumety k podpisu Vám vytiskneme v kanceláři školy, kde je podepíšete. Pokud Vám nevyhovují úřední hodiny, objednejte se prosím telefonicky.
 
Osobním vyzvednutím formuláře 
 
1. Ve škole jsou každý všední den od 7.30 do 13.30 k vyzvednutí formuláře nutné k zápisu.
2. Vyplňte požadované údaje, podepište formulář, žádost spolu s prostou kopií rodného listu dítěte buď zaneste do školy (na škole je schránka - pomocí sms Vám potvrdíme převzetí žádosti), nebo ji odešlete poštou.
 
Odklad školní docházky
 
Postupujte dle instrukcí výše, ovšem ve formuláři zatrhněte, že žádáte o odklad. Žádost o odklad musí být podložena doporučením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa.
 
Přípravná třída
 
V případě dostatečného zájmu otevřeme přípravnou třídu. Na webu školy jsou další informace, které jsme již dříve zveřejnili. Žádost o zařazení do přípravné třídy zasílejte zároveň se žádostí o odklad. I v případě, že nežádáte o odklad (Vaše dítě půjde k zápisu až v příštím roce), žádost prosím doručte škole v období 1. až 16. 4. včetně. Formulář je ke stažení níže nebo též v papírové podobě přímo ve škole každý všední den od 7.30 do 13.30. K žádosti je třeba též dodat doporučení pedagogicko psychologické poradny. Postup je stejný jako výše při odkladu školní docházky.
 
Pavel Kopecký, ředitel
 
Zápis do prvních tříd 2021/2022 - ZŠ Milín
Ke stažení: 02_Zadost_o_zarazeni_ditete_do_pripravne_tridy.pdf