Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Milí předškoláci, vážení rodiče,

termín zápisu stanovujeme na pátek 14. 4. 2023. V žádném případě nedatujte ani nepodávejte žádosti s březnovým datem, takové dokumenty by nesplnily formální správnost. Na rozhodnutí o přijetí/odkladu nemá žádný vliv, v jakém pořadí jsme žádost přijali.

Víme, že vás může také zajímat, zda otevřeme v novém školním roce jednu, nebo dvě první třídy. Podle předběžného zájmu je pravděpodobné, že otevřeme pro vaše děti třídy dvě.

Postup, jak zapsat vaše dítě ke školní docházce od školního roku 2023/2024:

S použitím internetu a tiskárny

  1. Zde klikněte.

  2. Registrujte si časový termín na zápis.

  3. Vyplňte požadované údaje, žádost vytiskněte a podepište. (V případě, že disponujete datovou schránkou nebo zaručeným elektronickým podpisem, použijte tyto nástroje elektronického podání.)

  4. Žádost spolu s rodným  listem dítěte zaneste do školy 14. 4. 2023 k zápisu.

  5. V případě, že nemáte k dispozici tiskárnu, dokumenty k podpisu Vám vytiskneme v kanceláři školy, kde je podepíšete. 

Osobním vyzvednutím formuláře 

  1. Ve škole jsou každý všední den od 7.30 do 13.30 k vyzvednutí formuláře nutné k zápisu.

  2. Vyplňte požadované údaje, podepište formulář a 14. 4. 2023 mezi 14.00 a 17.30 se dostavte na zápis do školy.

Odklad školní docházky

Postupujte dle instrukcí výše, ovšem ve formuláři zatrhněte, že žádáte o odklad. Termín zápisu si nerezervujte, převzetí a kontrola dokumentů proběhne v kanceláři školy po vašem příchodu do školy. Žádost o odklad musí být podložena doporučením a) pedagogicko-psychologické poradny/speciálně pedagogického centra a b) odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Přípravná třída

V případě dostatečného zájmu otevřeme přípravnou třídu. V případě zájmu přesahujícího kapacitu přípravné třídy bude rozhodujícím kritériem pro přijetí místo bydliště (přednost mají obyvatelé Milína a jeho osad) a vedlejším kritériem docházka sourozence do naší  školy. Pokud by ani tato kritéria nevedla k jednoznačnému výběru uchazečů, proběhne veřejné losování.

Na webu školy jsou další informace, které jsme již dříve zveřejnili. Žádost o zařazení do přípravné třídy zasílejte zároveň se žádostí o odklad. I v případě, že nežádáte o odklad (vaše dítě půjde k zápisu až v příštím roce), žádost prosím doručte škole v období 1. až 14. 4. včetně. Formulář je ke stažení níže nebo též v papírové podobě přímo ve škole každý všední den od 7.30 do 13.30. K žádosti je třeba též dodat doporučení pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Postup je stejný jako výše při odkladu školní docházky.

 Pavel Kopecký, ředitel

Ke stažení: vyhlaseni_terminu_zapisu_2023_2024.pdf
Ke stažení: zadost_o_prijeti_2023_2024.pdf
Ke stažení: zadost_o_odklad_2023_2024.pdf
Ke stažení: zadost_pripravna_trida_2023_2024.pdf