Změny ve výuce od pondělí 12.10.2020 - rozvrhy distanční výuky

Změny ve výuce od pondělí 12.10.2020 - rozvrhy distanční výuky

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády bude výuka probíhat od pondělí 12.10. následovně:

Třídy 6.A, 6.B, a 7. třída budou vzdělávány ve škole prezenčně dle platného rozvrhu. 

8. A, 8.B a 9. třída budou vzdělávány distančním způsobem. Dle metodického pokynu Ministerstva školství nepřesáhne denní výuka on-line přes google meet 3 vyučovací hodiny denně. Další předměty se budou vyučovat přes učebnu google. Předměty typu výchov (tělesná, hudební, aj.) nebudou vyučovány, ale žáci obrdrží od učitelů různé tipy k samostatným aktivitám.

Následující týden, tj. 19.-23.10.2020, se role tříd otočí, 8. A, 8.B a 9. třída budou ve škole a třídy 6.A, 6.B, a 7. třída budou vzdělávány distančně.

V týdnu od 26.10.2020 jsou vyhlášené prázdniny a přítomnost dětí ve škole je zakázána. 

Pokud zůstane v platnosti střídání tříd, tak v týdnu od 2.11.20 nastoupí na prezenční výuku 6.A, 6.B, a 7. třída.

Níže naleznete rozvrhy distanční výuky - žáci jsou povinni se na hodiny, které jsou barevně zakroužkovány, připojit do učebny daného předmětu. Návod na připojení do učebny je též přiložen níže.

Upozorňujeme na možnost zápůjčky notebooků, popř. tabletů ze školy. Pro zápůjčku kontaktujte třídního učitele přes systém Komens.

Systém Komens bude též využíván pro omlouvání žáků, kteří se nebudou moci účastnit distančního vzdělávání.  Návod na využívání tohoto systému k omlouvání žáků je též přiložen níže. Pro kontakt s učiteli též prosím využívejte tohoto systému. Upozorňujeme, že distanční výuka je ze zákona povinná a žáci se jí musí účastnit. Absence tak musí být omluveny. Pokud žák neodevzdává práci, je mu započítávána absence. Pokud absence není omluvena, plynou z tohoto pro žáky a rodiče následky popsané ve školním řádu.

 Zájmové kroužky jsou v jakékoli podobě zakázané. Stejně tak je uzavřen školní klub. Provoz školní družiny zatím omezen není.

Ke stažení: 6.A_oznacena_online_vyuka.pdf
Ke stažení: 6.B_oznacena_online_vyuka.pdf
Ke stažení: 7.tr._oznacena_online_vyuka.pdf
Ke stažení: 8.B_oznacena_online_vyuka.pdf
Ke stažení: 9.tr._oznacena_distancni_vyuka.pdf
Ke stažení: navod_omlouvani_zaku_pres_system_komens.pdf
Ke stažení: jak_se_prihlasit_na_meet_pres_ucebu_google.pdf