Změny ve výuce od pondělí 5. 10.

Změny ve výuce od pondělí 5. 10.

Nařízení krajské hygienické stanice stanoví následující úpravu ve výuce na základních školách ve středních Čechách od 5. 10. do 18. 10. včetně takto:

1. součástí vzdělávání nebude zpěv,

2. součástí vzdělávání na druhém stupni ZŠ nebudou sportovní činnosti.

Ministerstvo školství k věci přidává upřesnění, kterým se naše škola bude pochopitelně řídit, že nedochází ke zrušení předmětů hudební nebo tělesná výchova. Hudební výchova bude naplněna dalšími činnostmi ze světa hudby a umění, tělesná výchova pak podle MŠMT může být naplněna jakýmkoliv jiným obsahem. Pro zachování alespoň nějaké míry zdravého pohybu žáků zařadíme do programu vycházky, které za sportovní činnost považovány nejsou.

Pro zachování hygienických požadavků při stravování upravujeme rozložení stolů ve školní jídelně, jinak není třeba režim v naší školní jídelně více upravovat.

Zájmové kroužky realizujeme dále, v případě vyššího počtu účastníků dojde k rozdělení skupin, tak aby nebyl překročen maximální počet účastníků deseti osob v budově nebo dvaceti osob ve venkovním prostředí.

Pavel Kopecký