Ekoškola

Cílem projektu je zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů, pracovních činností, cizích jazyků a informatiky. Budou tak vybudovány a vybaveny příslušné odborné učebny a venkovní učebna s doplněním zeleně na školní zahradě.

Ekoškola

Ekoškola je dlouhodobý projekt Sdružení Tereza zaměřený na environmentální výchovu.

Sledované oblasti v naší škole: prostředí školy, energie, voda, odpady, šetrný spotřebitel.

Společně to zvládneme III

V letošním školním roce zahájila Základní škola Milín projekt „Společně to zvládneme II“. Ten byl schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ v celkové výši 1 311 806,- Kč. Realizace potrvá 24 měsíců.

Eduroam
Ekoškola

Od roku 2011 je naše škola zapojena do mezinárodního programu GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment).

Mladí reportéři pro životní prostředí

Naše škola se ve školním roce 2018/19 stala jednou z 12 pilotních škol v České republice, které se zapojily do projektu Mladí reportéři pro životní prostředí a ověřují metodiku, kterou připravilo vzdělávací centrum TEREZA.

Tajný život města

„Mamí, jak se jmenuje tahle kytička?“ Tuhle otázku určitě slyšela od svého dítěte každá maminka. Někdy se ale stalo, že si s odpovědí nevěděla rady. Nyní se nabízí příležitost, jak každou rostlinku poznat a pojmenovat. A naše škola k tomu přispěje!

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Příběhy bezpráví
Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů

Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví