en

Naše škola je připojena k eduroamu

eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola se do projektu zapojila v roce 2019. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Our school is connected to eduroam

eduroam is an international project on mobility and roaming in national research and educational networks (NREN). The project is managed by CESNET in the Czech Republic. Our school joined the project in 2019 and this quality of education was increased.

Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

An account. Anywhere..

A registered user can access the wireless network anywhere with just one account which is managed by the organisation where the user was first registered.

Roaming is easy to use – a properly set device connects to the network automatically when the network is available. It is very similar to mobile phone roaming. That is also the origin of the acronym - education roaming.

The service is free of charge.

Aktivace eduroam účtu

V eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí – samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy, budete v rámci roamingu přidávat znak @ a realm zsmilin.cz. Než budete moci roaming využívat, budete si také muset nastavit eduroam heslo.

Eduroam account activation

A login in eduroam consists of two parts: user name and a realm. You simply put your username and add @zsmilin.cz. You also need to set your eduroam password.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

Pro bezpečné připojení k eduroamu nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT, viz dokumentace na eduroam.cz.

Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:

·        Název sítě (SSID): eduroam

·        protokol připojení: 802.1x

·        zabezpečení a šifrování: WPA2/AES

·        ověřování: PEAP (alternativně TTLS)

·        vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2

·        jméno RADIUS serveru: eduroam.zsmilin.cz

·        certifikační autorita: DigiCert Assured ID Root CA

·        IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

Setting devices for eduroam

If you want to connect to eduroam, you also need to set certificates check by means of eduroam CAT. If you want to set it manuály, you need the following information:

·        Network name (SSID): eduroam

·        Connection protocol: 802.1x

·        Security method: WPA2/AES

·        Authentication: PEAP (alternativně TTLS)

·        Internal authentization protocol: MS-CHAPv2

·        RADIUS server name: eduroam.zsmilin.cz

·        Certification authority: DigiCert Assured ID Root CA

·        IP address is automatically assigned by DHCP

Pokryté prostory

eduroam je vysílán ve všech učebnách. Přístup do areálu školy je umožněn v časech TOHLE ZMĚŇ

eduroam is available in all classrooms. The school is open form 7.25 to 14.45.

Filtrování provozu

Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR.

Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

Operation filtering

Pupils´ activities are filtered according to the law. Guests´ activities are filtered by an SMTP (TCP/25). For sending mail use SMTPS (TCP/465) or  Submision (TCP/587).

Podpora

Uživatelé naší školy se mohou obracet na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a nebo telefon +420 728 327 460.

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně své domovské instituce, tedy té. která jim poskytla účet.

Support

Users from our school can ask fot support at Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. or +420 728 327 460.

School visitors should seek help from the institution that provided them with an eduroam account.